Aug 28
Sarıgöl – Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi PDF Yazdır e-Posta

İlçemizin geleceğinde son derece önemli bir rol üstlenecek Sarıgöl Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi ile mevcut bölgelerde kentsel yaşam standartları arttırılacak, gecekondu işgali ve kaçak yapılaşma ortadan kaldırılıp alt – orta gelir düzeyine hitap edecek olan Sosyal Konutlar üretilecektir.

Bölgede ayrıca yeşil alan artacak, okul alanları, açık ve kapalı otoparklar, sağlık tesis alanlarının yanı sıra yönetim ve kültür merkezleri gibi sosyal alanlar da yer alacaktır.

TOKİ ile ortak gerçekleştirilecek Sarıgöl - Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesinin, Hamam Caddesi ile PTT arkası Sokak ve Sayaocağı Caddesi arasında kalan ve Sarıgöl ile Yenidoğan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 285 bin metrekarelik alanda oluşturulması planlanırken, bölgede gecekondu işgali ile kaçak yapılaşmanın ortadan kaldırılarak, ilçenin daha yaşanabilir, çağdaş bir kent olması hedefleniyor. Dönüşüm projesinde ana hedef toplam 285 dönümlük alanda genel plan çalışması yapılması, belediyeye ait olan 30 dönümlük alanda sosyal konut üretilmesidir.

Sarıgöl  –Yenidoğan  Kentsel Dönüşüm Projesinde Merak edilenler
• Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki amaç nedir?
Amacımız, gecekondu işgali ile kaçak yapılaşmanın yoğun olarak görüldüğü Sarıgöl ve Yenidoğan Mahallelerinden başlayarak Gaziosmanpaşa’nın daha yaşanabilir, çağdaş bir kent olmasını sağlamaktır. Dönüşüm projesinin ana başlığı; toplam 285 dönümlük alan üzerinde genel plan çalışması yapılması, Belediyeye ait olan 30 dönümlük alanda sosyal konut üretilmesi olarak özetlenebilir.

• Bu projeden mahallelerimiz hangi oranda etkilenecek?  Dönüşüm nereleri kapsıyor?
Proje alanı Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi ile PTT Arkası Sokak ve Yenidoğan Mahallesi Saya Ocağı Caddesi arasında kalan kısmı kapsamaktadır. Toplam alanı 630 Bin m2 civarında olan Sarıgöl Mahallesi'nin 147.258 m2'lik kısmı yani %23'ü proje alanında kalmakta iken, 345 bin m2 civarında olan Yenidoğan Mahallesinin 137.742 m2'lik bölümü yani %40'ı proje sınırlarında kalmaktadır. Görüldüğü gibi Sarıgöl ve Yenidoğan Mahallelerinin tamamı projeye dahil değildir. Söz konusu proje kapsamında Bağlarbaşı Mahallemizde bir uygulama yapılmayacaktır.

• Neden Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri seçildi?
Dönüşüm alanına alınan bu bölge, yoğun gecekondulaşmanın yaşandığı, fazla sayıda hissedarlı ve küçük arsaların olduğu bir bölgedir. Mevcut imar planlarına göre en fazla 3 kat inşaat izni olması nedeniyle şu ana kadar arsa sahipleri tarafından değerlendirilememiş, özel yatırımcılar tarafından da karlı olmadığı için ilgi gösterilmemiştir. Yapılacak olan plan çalışmasıyla yıllardır çözülemeyen bu sorun çözülecek ve vatandaşlarımızın mağduriyetine son verilecektir.

• Söylendiği gibi 50.000 kişi Gaziosmanpaşa’dan atılacak mı?
2008 nüfus rakamlarına göre Sarıgöl Mahallesi nüfusu 25.055, Yenidoğan Mahallesi nüfusu 9.271 kişidir. Bunlar toplu nüfuslardır. Dönüşümden iki mahallemizin tamamı etkilenmezken ve toplam nüfus 35.000'i geçmezken, 50.000 kişinin Gaziosmanpaşa’dan gitmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kimse Gaziosmanpaşa’dan gitmeden, kentsel dönüşüm projesi tamamlanacak, herkes yaşamını daha çağdaş ve sosyal donatı alanları daha çok olan bir kentte devam ettirecektir.

• Dönüşüm yapılacak bölgede hak sahibiyim. Benim durumum ne olacak, göçe mi zorlanacağım?
Hiçbir hak sahibinin bu proje kapsamında başka bir yere gönderilmesi, yerinden edilmesi, mağdur bırakılması söz konusu değildir. Mülkiyet hakkı kutsaldır ve her vatandaşın hakkı kanunlarla korunmaktadır. Hem Gaziosmanpaşa Belediyesi, hem de TOKİ devlete ait kurumlardır, vatandaşı mağdur edecek kanuni olmayan bir uygulama yapılamaz. Projenin tek amacı bölgede şu an mağdur durumda olan vatandaşlarımızın daha da iyi şartlara sahip yerlerde yaşamasını sağlamaktır. Ayrıca kamuoyuna yansıtıldığı gibi Avrupa Konutları Projesi’nde olduğu gibi bir konut yapımı söz konusu değildir. Çünkü Avrupa Konutları projesi Kentsel Dönüşüm Projesi değil, bir toplu konut projesidir. Dönüşüm bölgesine yapılacak planlardan sonra en büyük fayda yine öncelikle o mahallelerde oturanların olacak, şu anda değerlendiremedikleri arsalarının değeri yükselecektir.

• Şu anda projenin hangi aşamasındayız?
Projenin gerçekleşmesi için öncelikle dönüşüm alanının gecekondu önleme bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyordu. Bunun için Belediye Encümeni tarafından karar alındı ve onay için TOKİ’ye gönderildi. Mevcut duruma göre değerlendirme yapılacağı için inşaat izinleri bir süreliğine durduruldu. TOKİ ile protokol imzalandı ve plan çalışmalarına başlandı. Aynı zamanda bölgede hak sahipliği tespit çalışmaları da yapılmaktadır. İmzalanan protokole göre 6 ay içinde hak sahipliği tespitleri, zemin etütleri, plan çalışmaları tamamlanacaktır.

• Söz konusu proje alanında sadece sosyal konut mu inşa edilecek?
Projemiz çağdaş bir kent oluşturmayı hedeflemektedir. Bu nedenle söz konusu alanda sosyal donatı alanları ve kültürel yapının korunmasına yönelik çalışmalar da ele alınmıştır. Proje tamamlandığında bölgede yeşil alan, okul alanları, açık ve kapalı otoparklar, sağlık tesis alanlarının yanı sıra yönetim ve kültür merkezleri gibi sosyal alanlar da yer alacaktır.

• Proje alanında inşaatlara toplu halde mi başlanacak?
Proje etaplar (bölümler) halinde yapılacaktır. İlk olarak belediyemizin mülkiyetinde olan yaklaşık 30 dönümlük alanda inşaata başlanacaktır. TOKİ tarafından bu alana sosyal konut yapılacaktır. Diğer etaplarda vatandaşımız ister TOKİ’yle, ister kendi anlaşacağı müteahhitle inşaatını yapabilecektir.

• Proje hakkında ayrıntılı bilgi nereden alınabilir?
Projemiz daha planlama aşamasında iken vatandaşlarımızla paylaşılmıştır. Bundan sonra da her aşamada belediyemiz tarafından bilgilendirileceksiniz. İlkelerimiz gereği başından beri kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde yürütülen bu proje hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, belediyemiz merkez hizmet binasında bulunan Emlak İstimlak Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Biriminden her türlü bilgiyi alabileceklerdir.


Kaynak: Gaziosmanpaşa Beldiyesi Web Sitesi Erişim Tarihi: 12.12.2010 - Saat:20:35

http://gaziosmanpasa.bel.tr/icerik.aspx?KatID=243&ID=497

 

 
News image

Son Eklenen Projeler

News image

Son Eklenen Projeler

News image

Son Eklenen Projeler

  • Haydarpaşa

    Kamuoyunda "Haydarpaşa Kanunu" olarak nitelenen 17.09.2004 tarih ve 52

  • Kuzey Ankara Girişi

    5104 sayılı “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu”. Bu k

News image

Son Eklenen Projeler