Aug 29
Samsun - Çay Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi PDF Yazdır e-Posta

Kentsel dönüşüm, genel olarak, kentlerin eskiyen, yıpranan  alanları haline gelen bölgelerinin ıslah edilerek, yeniden kimlik kazandırılması anlamına gelir. Kentsel dönüşüm uygulamaları çok çeşitlidir. Kentsel dönüşüm; kentlerdeki yönetmeliğe aykırı yapılaşma nedeniyle oluşan sağlıksız alanların, tarihi yapı stokunun yoğun olduğu yerlerde bakımsızlık nedeni ile eskiyen alanların, işlevini yitiren kent merkezlerinin, doğal afetlerden doğrudan etkilenecek alanların dönüştürülmesini ve terk edilmiş ya da boşaltılmış fabrika gibi alanların kente yeniden kazandırılmasını kapsar. Yani, bir kentin çağdaş yaşam standartlarının gerisinde kalan bütün alanları, kentsel dönüşüm uygulamalarının kapsamındadır. Kentsel dönüşüm uygulamalarını sadece fiziki dönüşüm olarak algılamamak gerekir. Dönüşüm hem fiziksel, hem de sosyal, kültürel ve ekonomik anlamdaki uygulamaları içine almaktadır. Kent, bir tesis veya bina gibi üç boyutla sınırlandırılamayacak kadar detaylı bir yapıya sahiptir. İnsanla var olan, insanla ve doğa ile bütünleşmiş, geçmişe ait bir çok hatırayı, kültürü, geleneği geleceğe taşıyan, sosyal bir olgudur. Samsunumuzda da bu gereklilik vardır. Üstelik Samsun’un bir bölümünün heyelan ve 2. derece deprem bölgesi olma özelliğini de göz önüne alırsak, Kentsel Dönüşüm uygulamalarının elzem olduğu sonucuna varırız. Samsun’un 2. derece deprem kuşağında olması demek depremden etkilenmeyeceği anlamına gelmez…

Özellikle, eski yapılmış binalar, gecekondular, depreme karşı dayanıklı olarak üretilmemişlerdir. Bu nedenle gelecekte karşılaşabileceğimiz böyle bir afette vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir ve kentsel dönüşüm kaçınılmaz ve gerçek bir çözümdür. Görüldüğü üzere belediye olarak amacımız sağlıksız yapılmış yerleşim  alanlarını bölgede yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etmeden bir proje dahilinde düzenlemek ve onları sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturmaktır. Bu çerçevede yapılan planlama çalışmalarında Çay mahallesi de  KENTSEL DÖNÜŞÜM alanı olarak belirlenmiştir. Bu noktada tüm bölge sakinlerinin soru ve görüşlerini bizzat yetkili ağızlardan öğrenmeleri gerekmektedir. Üzerine basarak söylediğimiz gibi KENTSEL DÖNÜŞÜM, etapları olan, bölgelere göre çözüm farklılığı gösteren bir projedir. Çay Mahallesi’nde de mahalle sakinlerimizi daha sağlıklı yaşam alanlarına kavuşturmak, eskiyen kent dokusunu yenilemek ve Samsunumuzu daha yaşanabilir bir kent haline getirmek gibi bir amacımız vardır. Bu amaç doğrultusunda Çay Mahallesi yerleşim alanının 8.334 metrekaresi Gazi Belediyemize, 5.155 metrekaresi Büyükşehir Belediyemize ve 17.022 metrekaresi vatandaşlarımıza ait olmak üzere toplam 30.511 metrekarelik 313 bina ve bunların kapsadığı  589 adet bağımsız bölümün oluşturduğu bir alan üzerinde; Kentsel Dönüşüm Projesinin yetkili kuruluşlarından birisi olan TOKİ ile protokol yaparak bir proje geliştirdik. Bu projeyi uygularken vatandaşlarımızı mağdur etmemek için üç alternatif ortaya koyduk. Bunlardan birincisi; hak sahiplerini, TOKİ’nin ürettiği Kazımkarabekir ve Adalet Mahallesi’ndeki konutlardan uzun vadeli ve hisse bedellerini peşinat sayarak konut sahibi yapmak; ikincisi; konut talep etmeyen hak sahiplerine hisselerine düşen bedeli nakit olarak ödemek; ve üçüncüsü; Çay Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılacak olan yeni konutlardan hak sahiplerini uzun vadeli ve hisse bedelleri peşinata sayılarak konut sahibi yapmaktır.


Kaynak: Samsun Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi: Erişim Tarihi: 09.12.2010 Saat: 17:53

http://www.samsun.bel.tr/proje-detay.asp?SayfaId=41

 
News image

Son Eklenen Projeler

News image

Son Eklenen Projeler

News image

Son Eklenen Projeler

  • Haydarpaşa

    Kamuoyunda "Haydarpaşa Kanunu" olarak nitelenen 17.09.2004 tarih ve 52

  • Kuzey Ankara Girişi

    5104 sayılı “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu”. Bu k

News image

Son Eklenen Projeler